unfit във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за unfit в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за unfit в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
unfit for consumption never attr
unfit (à for, à faire to do)
unfit for habitation never attr

unfit в PONS речника

Преводи за unfit в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за unfit в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

unfit Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文