unemployment във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за unemployment в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

unemployment [Brit ʌnɪmˈplɔɪm(ə)nt, ʌnɛmˈplɔɪm(ə)nt, Am ˌənəmˈplɔɪmənt] NOUN

Индивидуални преводни двойки

Преводи за unemployment в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

unemployment в PONS речника

Преводи за unemployment в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за unemployment в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

unemployment Примери от PONS речника (редакционно проверени)

unemployment Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文