undertaking във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за undertaking в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

undertaking [Brit ʌndəˈteɪkɪŋ, Am ˈəndərˌteɪkɪŋ, ˌəndərˈteɪkɪŋ] NOUN

Индивидуални преводни двойки
hasardeux/-euse

Преводи за undertaking в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

undertaking в PONS речника

Преводи за undertaking в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за undertaking в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

undertaking Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文