twos във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за twos в Английски»Френски речника

twos в PONS речника

Преводи за twos в Английски»Френски речника

Вижте също: eight

twos Примери от PONS речника (редакционно проверени)

twos Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

twos Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文