tunnel във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за tunnel в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

II.tunnel <part prés etc tunnelling, tunnelled Brit tunneling, tunneled Am > [Brit ˈtʌn(ə)l, Am ˈtənl] VERB trans, intr

Индивидуални преводни двойки

Преводи за tunnel в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

tunnel в PONS речника

Преводи за tunnel в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за tunnel в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

tunnel Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文