try във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за try в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. try (attempt):

1. try (attempt):

2. try (test out):

4. try (consult):

1. try (make attempt):

try on hat, dress:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за try в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

try в PONS речника

Преводи за try в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. try (attempt to do sth):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за try в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

try Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文