trouble-maker във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за trouble-maker в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за trouble-maker в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

fout|eur (fouteuse) [futœʀ, øz] NOUN m (f) slang

Индивидуални преводни двойки

trouble-maker в PONS речника

Преводи за trouble-maker в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за trouble-maker в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

II.incendiaire [ɛ̃sɑ̃djɛʀ] NOUN mf

Индивидуални преводни двойки
perturbateur (-trice)

trouble-maker Примери от PONS речника (редакционно проверени)

trouble-maker Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

Преводи за trouble-maker в Френски»Английски речника

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文