trip във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за trip в Английски»Френски речника

1. trip (journey):

trip в PONS речника

Преводи за trip в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Вижте също: trip up

Преводи за trip в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

trip Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文