tried във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за tried в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Вижте също: try

1. try (attempt):

nice try! iron

2. try (test out):

1. try (make attempt):

1. try (attempt):

nice try! iron

2. try (test out):

1. try (make attempt):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за tried в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

tried в PONS речника

Преводи за tried в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Вижте също: try

Преводи за tried в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

tried Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文