tree във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за tree в Английски»Френски речника

Вижте също: pear

tree в PONS речника

Преводи за tree в Английски»Френски речника

tree Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文