tread във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за tread в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

tread street, path, area:

a well-trodden path lit, fig

I.tread down VERB [Brit trɛd -, Am trɛd -] (tread [sth] down, tread down [sth])

I.tread in VERB [Brit trɛd -, Am trɛd -] (tread [sth] in, tread in [sth])

Индивидуални преводни двойки

Преводи за tread в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

tread в PONS речника

Преводи за tread в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за tread в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

tread Примери от PONS речника (редакционно проверени)

to tread water a. fig
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文