travelled във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за travelled в Английски»Френски речника

1. travel:

III.travel <part prés etc travelling, travelled Am traveling, traveled> [Brit ˈtrav(ə)l, Am ˈtrævəl] VERB trans

IV.travel <part prés etc travelling, travelled Am traveling, traveled> [Brit ˈtrav(ə)l, Am ˈtrævəl] VERB intr

1. travel (journey):

2. travel (move):

rouler à 50 km/h, faire du 50 km/h

travelled в PONS речника

Преводи за travelled в Английски»Френски речника

travelled Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文