trap във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за trap в Английски»Френски речника

II.booby trap <part prés booby trapping; prét, part passé booby trapped> VERB trans MILIT

trap в PONS речника

Преводи за trap в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за trap в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

trap Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文