transportation във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за transportation в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Вижте също: transport

I.transport NOUN [Brit ˈtranspɔːt, ˈtrɑːnspɔːt, Am ˈtræn(t)spɔrt]

1. transport (of goods, passengers):

Преводи за transportation в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

transportation в PONS речника

Преводи за transportation в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за transportation в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

transportation Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文