transmissible във френския речник на Оксфорд-Хашет

transmissible в PONS речника

Преводи за transmissible в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за transmissible в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

transmissible Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文