translate във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за translate в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

I.translate [Brit transˈleɪt, trɑːnsˈleɪt, tranzˈleɪt, trɑːnzˈleɪt, Am trænsˈleɪt, trænzˈleɪt] VERB trans

II.translate [Brit transˈleɪt, trɑːnsˈleɪt, tranzˈleɪt, trɑːnzˈleɪt, Am trænsˈleɪt, trænzˈleɪt] VERB intr

Индивидуални преводни двойки
mot à mot

Преводи за translate в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

translate в PONS речника

Преводи за translate в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за translate в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

translate Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文