transactions във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за transactions в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

I.transaction [Brit tranˈzakʃ(ə)n, trɑːnˈzakʃ(ə)n, tranˈsakʃ(ə)n, trɑːnˈsakʃ(ə)n, Am trænˈsækʃ(ə)n, trænˈzækʃ(ə)n] NOUN

Индивидуални преводни двойки
régulier/-ière, sérieux/-ieuse

Преводи за transactions в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
transaction FIN, COM

transactions в PONS речника

Преводи за transactions в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за transactions в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文