transaction във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за transaction в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

I.transaction [Brit tranˈzakʃ(ə)n, trɑːnˈzakʃ(ə)n, tranˈsakʃ(ə)n, trɑːnˈsakʃ(ə)n, Am trænˈsækʃ(ə)n, trænˈzækʃ(ə)n] NOUN

Индивидуални преводни двойки
régulier/-ière, sérieux/-ieuse

Преводи за transaction в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
transaction FIN, COM

transaction в PONS речника

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文