trained във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за trained в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. train RAIL:

1. train:

Преводи за trained в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

trained в PONS речника

Преводи за trained в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за trained в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

trained Примери от PONS речника (редакционно проверени)

embarquer dans Québec
R.E.R.
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文