train: във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за train: в Английски»Френски речника

1. train RAIL:

1. train:

train: в PONS речника

Преводи за train: в Английски»Френски речника

train: Примери от PONS речника (редакционно проверени)

embarquer dans Québec
R.E.R.
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文