traffic във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за traffic в Английски»Френски речника

1. traffic (road vehicles in street, town):

II.to traffic in <part prés trafficking; prét, part passé trafficked> VERB intr

traffic в PONS речника

Преводи за traffic в Английски»Френски речника

1. traffic (transport movement):

traffic Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文