tracks във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за tracks в Английски»Френски речника

2. track lit, fig:

tracks в PONS речника

Преводи за tracks в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

3. track Am (in railroad station) → platform

Вижте също: platform shoes, platform

4. platform pl → platform shoes

Преводи за tracks в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

tracks Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文