tower във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за tower в Английски»Френски речника

conning tower [Brit ˈkɒnɪŋ ˌtaʊə, Am ˈkɑnɪŋ ˌtaʊ(ə)r] NOUN NAUT

tower в PONS речника

Преводи за tower в Английски»Френски речника

tower Примери от PONS речника (редакционно проверени)

tower Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文