towel във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за towel в Английски»Френски речника

Вижте също: bath towel, tea towel

towel в PONS речника

Преводи за towel в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за towel в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

towel Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文