touched във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за touched в Английски»Френски речника

1. touch (physical contact):

4. touch (element):

il y a du gel dans l'air inf

3. touch (affect):

touched в PONS речника

Преводи за touched в Английски»Френски речника

touched Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文