total във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за total в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

III.total <part prés etc totalling, totalled Brit totaling, totaled Am > [Brit ˈtəʊt(ə)l, Am ˈtoʊdl] VERB trans

Индивидуални преводни двойки

Преводи за total в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

total в PONS речника

Преводи за total в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за total в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

total Примери от PONS речника (редакционно проверени)

total Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文