toss във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за toss в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за toss в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

toss в PONS речника

Преводи за toss в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за toss в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

toss Примери от PONS речника (редакционно проверени)

to not care a toss Brit inf
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文