told във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за told в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Вижте също: tell

1. tell (gen) (give information to):

2. tell (narrate, recount):

3. tell (ascertain, deduce):

4. tell (distinguish):

5. tell (order):

3. tell (know for certain):

1. tell (gen) (give information to):

2. tell (narrate, recount):

3. tell (ascertain, deduce):

4. tell (distinguish):

5. tell (order):

3. tell (know for certain):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за told в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

told в PONS речника

Преводи за told в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Вижте също: tell

1. tell (giving information):

Phrases:

1. tell (giving information):

Phrases:

Преводи за told в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

told Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.