to… във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за to… в Английски»Френски речника

1. to:

à

4. to (up to):

III.to [Brit tə, tʊ, tuː, Am tu, tə] ADV [Brit tə, tʊ, tuː, Am tu, tə]

2. come to (result in):

to… в PONS речника

Преводи за to… в Английски»Френски речника

2. to (direction, location):

8. to (expressing a relation):

3 goals to 1
3 buts à 1
la cote est à 3 contre 1

Вижте също: from, at-sign, at2, at1

5. from (source, origin):

at → at-sign

Phrases:

to… Примери от PONS речника (редакционно проверени)

to… Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

Преводи за to… в Френски»Английски речника

Индивидуални преводни двойки
to respect s.o.

to… Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文