thrown във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за thrown в Английски»Френски речника

Вижте също: throw

1. throw:

throw SPORT, GAMES (in football)
throw SPORT, GAMES (in football)
a throw of 70 m

1. throw:

throw (gen) GAMES, SPORT (project) (with careful aim)

2. throw (direct) fig:

lancer (at à)
jeter (at à)

throw refl < prét threw; part passé thrown> (onto floor, bed, chair):

to throw oneself at sb lit, fig

1. throw:

throw SPORT, GAMES (in football)
throw SPORT, GAMES (in football)
a throw of 70 m

1. throw:

throw (gen) GAMES, SPORT (project) (with careful aim)

2. throw (direct) fig:

lancer (at à)
jeter (at à)

throw refl < prét threw; part passé thrown> (onto floor, bed, chair):

to throw oneself at sb lit, fig

I.throw around VERB [Brit θrəʊ -, Am θroʊ -], throw about VERB (throw [sth] around)

II.throw around VERB [Brit θrəʊ -, Am θroʊ -], throw about VERB (throw oneself around)

thrown в PONS речника

Преводи за thrown в Английски»Френски речника

Вижте също: throw

1. throw (propel):

1. throw (propel):

thrown Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文