throat във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за throat в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. throat ANAT:

2. throat TECH:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за throat в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

throat в PONS речника

Преводи за throat в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за throat в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

throat Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文