though във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за though в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

2. though (modifying information: but):

though + subj

Вижте също: even1, even2

I.even1 [Brit ˈiːv(ə)n, Am ˈivən] ADV Even can always be translated by même when it is used to express surprise or for emphasis. For examples and other uses, see below.

2. even (emphasizing point):

I.even1 [Brit ˈiːv(ə)n, Am ˈivən] ADV Even can always be translated by même when it is used to express surprise or for emphasis. For examples and other uses, see below.

2. even (emphasizing point):

Преводи за though в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
malgré que criticized

though в PONS речника

Преводи за though в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Вижте също: although

Индивидуални преводни двойки

Преводи за though в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

though Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文