think във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за think в Английски»Френски речника

1. think (hold view, believe):

2. think (imagine):

3. think (have thought, idea):

1. think (engage in thought):

Индивидуални преводни двойки

think в PONS речника

Преводи за think в Английски»Френски речника

1. think of (consider, find):

think Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文