things във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за things в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. thing (object):

truc m inf
à quoi sert ce truc? inf

2. thing (action, task, event):

3. thing (matter, fact):

the thing is, (that) …
ce qu'il y a, c'est que
ce qu'il y a de bien, c'est que

2. thing (situation, circumstances, matters):

to make a big thing (out) of it inf
Индивидуални преводни двойки

Преводи за things в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

things в PONS речника

Преводи за things в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

2. thing (abstract use):

thing inf
il y a une chose à faire
Индивидуални преводни двойки

Преводи за things в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

things Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文