thing’ във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за thing’ в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. thing (object):

truc m inf
à quoi sert ce truc? inf

2. thing (action, task, event):

3. thing (matter, fact):

the thing is, (that) …
ce qu'il y a, c'est que
ce qu'il y a de bien, c'est que

2. thing (situation, circumstances, matters):

to make a big thing (out) of it inf
Индивидуални преводни двойки

Преводи за thing’ в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

thing’ в PONS речника

Преводи за thing’ в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

2. thing (abstract use):

thing inf
il y a une chose à faire
Индивидуални преводни двойки

Преводи за thing’ в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

thing’ Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文