thin във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за thin в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

2. thin (disperse) → thin out

Вижте също: thin out

Преводи за thin в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

thin в PONS речника

Преводи за thin в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за thin в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

thin Примери от PONS речника (редакционно проверени)

to be thin on the ground Brit, Aus
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文