thick във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за thick в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. thick attr:

pâteux/-euse

thick → blood

Вижте също: thief, plank, ground, brick, blood

ground → grind

1. ground (surface underfoot):

sol m
to clear the ground lit, fig
on the ground lit, fig

2. ground (area, territory):

ground lit, fig

2. ground (reasons):

inv to go to ground

1. blood:

blood BIO, PHYSIOL

Преводи за thick в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
to get a thick ear inf

thick в PONS речника

Преводи за thick в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за thick в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
dru(e)

thick Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文