testing във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за testing в Английски»Френски речника

testing CHEM, MED, PHARM (of blood, water etc)
testing PSYCH
tests mpl
testing SCHOOL

1. test (of person, ability, resources) (gen):

test PSYCH

4. test:

test CHEM, PHARM

6. test Brit SPORT → Test match

1. test (assess, examine):

test PSYCH

Вижте също: Test match

Индивидуални преводни двойки

testing в PONS речника

Преводи за testing в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за testing в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

testing Примери от PONS речника (редакционно проверени)

a bunch of test papers SCHOOL, UNIV
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文