tested във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за tested в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. test (of person, ability, resources) (gen):

test PSYCH

4. test:

test CHEM, PHARM

6. test Brit SPORT → Test match

1. test (assess, examine):

test PSYCH

Вижте също: Test match

Индивидуални преводни двойки

Преводи за tested в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

tested в PONS речника

Преводи за tested в Английски»Френски речника

tested Примери от PONS речника (редакционно проверени)

a bunch of test papers SCHOOL, UNIV
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文