test във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за test в Английски»Френски речника

1. test (of person, ability, resources) (gen):

test PSYCH

4. test:

test CHEM, PHARM

6. test Brit SPORT → Test match

1. test (assess, examine):

test PSYCH

Вижте също: Test match

test в PONS речника

Преводи за test в Английски»Френски речника

test Примери от PONS речника (редакционно проверени)

a bunch of test papers SCHOOL, UNIV
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文