terrific във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за terrific в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
at a terrific bat inf Brit

Преводи за terrific в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

terrific в PONS речника

Преводи за terrific в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за terrific в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

terrific Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文