terrible във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за terrible в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

enfant terrible [Brit ˌɒ̃fɒ̃ tɛˈriːbl(ə), Am ˌɑnfɑn tɛˈribl(ə)] NOUN

Индивидуални преводни двойки

Преводи за terrible в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

terrible в PONS речника

Преводи за terrible в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за terrible в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
affreux (-euse) mort
désastreux (-euse)

terrible Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文