temperatures във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за temperatures в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

temperature [Brit ˈtɛmp(ə)rətʃə, Am ˈtɛmp(ə)rətʃər, ˈtɛmp(ə)rəˌtʃʊr] NOUN

Индивидуални преводни двойки

Преводи за temperatures в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

temperatures в PONS речника

Преводи за temperatures в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за temperatures в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

temperatures Примери от PONS речника (редакционно проверени)

temperatures Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

Преводи за temperatures в Френски»Английски речника

Индивидуални преводни двойки
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文