taught във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за taught в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Вижте също: teach, Teach For America

1. teach (instruct):

2. teach (impart):

4. teach (as correction) inf:

III.teach <prét, part passé taught> [Brit tiːtʃ, Am titʃ] Teach For America

1. teach (instruct):

2. teach (impart):

4. teach (as correction) inf:

III.teach <prét, part passé taught> [Brit tiːtʃ, Am titʃ] Teach For America

Вижте също: Teach For America

Индивидуални преводни двойки

Преводи за taught в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

taught в PONS речника

Преводи за taught в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Вижте също: teach

teach SCHOOL:

teach SCHOOL:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за taught в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

taught Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文