tart във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за tart в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

I.tart up VERB [Brit tɑːt -, Am tɑrt -] inf Brit (tart [sth] up, tart up [sth])

Преводи за tart в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

tart в PONS речника

Преводи за tart в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за tart в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

tart Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文