talk във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за talk в Английски»Френски речника

1. talk (talking, gossip):

propos mpl

talk npl (formal discussions):

2. talk (speak):

1. talk (converse):

talk в PONS речника

Преводи за talk в Английски»Френски речника

talk Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文