symptom във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за symptom в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
premier/-ière
bénin/-igne

Преводи за symptom в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

symptom в PONS речника

Преводи за symptom в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за symptom в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

symptom Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文