switched във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за switched в Английски»Френски речника

1. switch (change):

1. switch (change):

switch lit, fig

switched в PONS речника

Преводи за switched в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за switched в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

switched Примери от PONS речника (редакционно проверени)

switched Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

Преводи за switched в Френски»Английски речника

Индивидуални преводни двойки
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文