swear във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за swear в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. swear LAW:

I swear!, I swear it! form
jurer à qn que
Индивидуални преводни двойки

Преводи за swear в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
jurer que
jurer à qn que

swear в PONS речника

Преводи за swear в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за swear в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

swear Примери от PONS речника (редакционно проверени)

to swear blind that ... Brit inf
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文