surprised във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за surprised в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. surprise (unexpected event):

it would come as no surprise if + subj

3. surprise (astonishment):

+ subj to my (great) surprise

1. surprise (astonish):

+ subj it wouldn't surprise me if
it wouldn't surprise me if + subj
you (do) surprise me! iron
Индивидуални преводни двойки

Преводи за surprised в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

surprised в PONS речника

Преводи за surprised в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за surprised в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

surprised Примери от PONS речника (редакционно проверени)

surprise! surprise! iron inf
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文